جستجو
جستجوی پیشرفته
English | فارسی | العربی
صفحه اصلی > مدیریت و معاونتها > معاونت آموزش > بانک پایان نامه ها 
جستجو در بانک اطلاعات پایان نامه | | | لیست کلی پایان نامه ها
دعا و نيايش تاریخ ثبت : 1391/01/23
طبقه بندي : ,,
عنوان پایان نامه : دعا و نيايش
نگارنده : عبدالمجيد اكبري
استاد راهنما : احمدديلمي
استاد مشاور : محسن قدير
استاد داور : محمد حسن زماني
رشته تحصیلی : نامشخص
گرایش تحصیلی : نامشخص
گروه : نامشخص
تاریخ دفاع : <#f:3176/>
چکیده :

چكيده:

 آنچه در اين مختصرآمده بررسي كوتاهي است كه پيرامون موضوع دعا ونيايش با استفاده ازآيات وروا يات انجام گرفته ودرپنج فصل تنظيم گرديده است،

در فصل اول ابتدا طرح مسئله و ضرورت آن و تعاريف موضوع دراصطلاح و لغت بحث گرديده و آنگاه به پيشينه تاريخي موضوع و جايگاه آن دراديان ديگر و هم چنين جايگاه آن دردرمكتب اهل بيت (ع)وويژگي آن پرداخته شده است.     

ودرفصل دوم مباني اعتقاداتي دعا مانند مباني كلامي و فلسفي و اخلاقي و اجتماعي و هم چنين تأثير دعا در زندگي انسانها و روايات چند مرتبط به عمل كرد انسان‏ مورد بحث و بررسي قرار گرفته در ضمن به شبهات كه پيرامون موضوع دعا مطرح گرديده پاسخ داده‏شده است

 در فصل سوم با استفاده از روايات معصومين(ع) بخش مهم ديگر از اين موضوع كه آداب و شرائط دعا است بحث و بررسي گرديده و مباحثي چون زمان مناسب و مكان مناسب... را در بردارد.

 و در فصل چهارم نيز با استفاده از روايات به موانع دعا و نياش پرداخته شده كه از آن جمله است ظلم و ستم بر ديگران - ناسازگاري دعا با حكمت خداوند و ترك امر به معروف و نهي از منكر...

ودرنتيجه در فصل پنجم به آثارو كار كردهاي دعا ومباحثي چون معر فت وشناخت نسبت به حضرت حق،دعابهترين راه مبارزه بانگراني ونا اميدي،دعا عا مل تهذيب و تذكيه و... مورد بحث وبرسي قرارگر فته است.

فهرست :

فهرست مطا لب

                           فصل‏اول: كليّات

الف - طرح مسئله و ضرورت آن «مقدمه»    2

ب - مفاهيم و تعاريف 5

  2- تعريف اصطلاحي    7

  ج - پيشينه‏اي تاريخي دعا 9

  دعا در اديان ابتدائي و باستان   9

الف – دعا درميان  با بليها هزاره سوم قبل از ميلاد   11

ب- دعا در ميان سومري هادرهزاره سوم قبل ازميلاد 11

    ج- آتش پرستي    12

د- دعا و نيايش در آيين زردشت 13

ه- بت پرستي 14

اديان هندي 15

الف-  دعا در دين هندوئيزم    15

ب-  دين بودايي  16

  ج- دين سيك 17

اديان چيني وژاپاني  18

1- دعا درآيين شينتو 18

 2- دين كنفو سيوس    19

اديان الهي 19

الف– دعا دردين يهود 19

     ب-  دعا در دين مسيح(ع) 22

     ج - جايگاه دعا در ميان مسلمانان 22

 دستور خداي متعال به حضرت نوح نسبت به دعا  26

ه- دعا در مكتب اهلبيت(ع) 26

 1- اهميت دعا   26

2- تشويق بر دعا 27

   3- زياد دعا كردن   28

   4- پايداري بر دعا كردن 29

 5- مذمت تاركين دعا  29

   6- دعا از نماز خواندن بهتر است      29

 7- دعا از قر آن خواندن بهتر است  30

   8- دعا براي غير    30

 9-  بيان عدد و شماره در دعا  31

   10- ذكر خداوند 32

 ذكر چيست؟ 32

اقسام ذكر: 33

  1- ذكر قلبي    33

  2- ذكر جوارحي و لساني   33

  قسم اول: ذكر قلبي:  33

   الف- ذكر خداوند در حال بي‏كاري   33

   ب - ذكر خدا در حال اشتغال   34

ج - ذكر خداوند در ميان جمع   34

د- ذكر خدا در پنهاني 34

  قسم دوم: ذكر جوارحي و زباني 35

  الف – تحميد    35

  ب- تمجيد   35

  ج – تهليل  36

 د – تسبيح  36

ه-  استغفار 36

11-  تأخير دعا  37

12- كتا بنامه دعا   40

                   فصل‏دوم: مباني اعتقاد به دعا

  احتياج مخوقات به إفاضه فيض از جانب خدا  44

  الف: اشكال كلامي    45

 

 1- دعا و حكمت الهي  45

جواب   46

   2- دعا و علم الهي  48

دعامصلحت را ايجادمي كند 49

  نمونه از دعاهاي قرآني   52

ب - اشكال فلسفي دعا 54

  جواب  55

   ج - اشكال اجتماعي دعا  57

   د - مبناي اخلاقي    64

 1- فلسفه دعا تقرب به ذات اقدس اله         66

2-  دعا و اصلاح جوامع 66

   3- ارتباط دعا باسعي وكوشش   68

4- دعا وكسب حلال 68

  5- دعا واصلاح نفس   69

  6- دعا و معرفت 69

  7- دعا و نيت پاك   69

  8- دعا خالي از تأثير نيست   69

  9- اثر دعا براي ديگران  70

                         فصل‏سوم :آداب و شرائط دعا

   1- بسم اللَّه  73

 2-  تمجيد   73

3-  صلوات فرستادن    72

   4- شفيع قراردادن صالحان 73

5- اعتراف به گناه   73

6- تضرع و ابتهال    73

   7- به جا آوردن دو ركعت نماز 74

   8- كوچك نشمردن هيچ دعايي    74

  9- زياد نشمردن خواسته   74

 10-   بلند همتي در خواهش 75

   11- دعا كردن براي همه  76

  12- دعاي پنهاني    76

  13- دعاي گروهي 77

  14- خوش بين بودن به اجابت دعا   77

   15- زمان مناسب براي دعا  78

   1- روز جمعه:   78

   2- روز چهار شنبه بين ظهر و عصر  79

   3- وقت نماز عشاء   89

    4- يك ششم اول از نيمه شب 89

  5- يك سوم آخر شب   89

   6- شب‏هاي إحياء 80

7-  شب قدر  80

  8- روز عرفه    80

   9- هنگام وزش باد   81

  10- هنگام اذان ظهر 82

  11- هنگام نزول باران    81

  12- هنگام ريزش اولين قطره ازخون شهيد درراه خدا    81

 13- از طلوع فجر تا طلوع آفتاب    81

   14- بين  اذان و اقامه  81

   16- مكان مناسب براي دعاء 82

   1- در جوار قبر مقدس امام حسين(ع)    82

   -2سرزمين عرفات 83

   3- مشعر الحرام 83

   4- حرم الهي در مكه 84

 5- مطلق مساجد و اماكن مقدسه 84

                         فصل‏چهارم: موانع اجابت دعا

   1- ظلم و ستم بر ديگران 87

  2- ناسازگاري دعا با حكمت خداوند 88

3-  ترك امر به معروف و نهي از منكر    89

 4- عمل نكردن به پيمان‏هاي الهي    89

 

  5- گناه و معصيت    91

   6- عدم مصلحت       98

   7- دعا براي چيزهاي ناشدني   99

8- شتاب داشتن   99

   9- دعا براي ظا لمين و كفار  100

                    فصل‏پنجم :آثار و كاركردهاي دعا

  الف - معرفت و شناخت نسبت به ذات حق   105

 ب - دعا بهترين راه مبارزه با نگراني و نااميدي 105

ج -نقش دعا درتقويت ايمان  و صبر    109

 د - دعا مهمترين عامل تربيت و تزكيه   111

فوايد دعا  114

   1- دعاو قضاي حتمي شده 114

   2- دعا شفاي هر درد     114

 - 3دفع امواج بلا به واسطه دعا 115

   4- دعا ذخيره آخرت  115

   5- دعا سلاح مؤمن    115

 - 6دعا عبادت است 116

 نتيجه و جمع‏بندي 116

 فهرست، منابع   120

واژگان کلیدی : <#f:3179/>
توضیحات : <#f:3180/>
تعداد نمایش : 3800 <<بازگشت
بازديد کنندگان اين صفحه: 1121118 بازديدکنندگان امروز: 266 کل بازديدکنندگان: 3638910 زمان بارگذاری صفحه: 1/4844
تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.